nieuws

 • Webinars Econobis/Hoomdossier maart / april

  Compliance, Econobis, Zon op Nederland, Buurtwarmte, Postcoderoossubsidie (SCE)
  In maart en april organiseren we weer een aantal webinars voor gebruikers van Econobis, over diverse onderwerpen. Je hoeft je voor deze webinars niet vooraf aan te melden. We zien je graag bij een of meer webinars. Kan je er niet bij zijn? We doen ons best om zo snel mogelijk na de datum van het webinar een korte versie te publiceren in de gebruikersomgeving.
  09-03-2023
 • Maandbericht energie-opwek februari

  Wind en Zon, Buurtwarmte
  De maand februari was een slechte maand voor de productie van hernieuwbare energie. Er was weinig wind en de groeiende productie uit zonnepanelen compenseerde dat niet. Ten opzichte van februari vorig jaar kwam de productie 14 procent lager uit. Er waren wel twee dagen dat zon en wind in de middag meer dan 100 procent van de binnenlandse stroomvraag produceerden. Kantekening bij de dip is dat februari vorig jaar een topmaand was wat betreft wind met bijbehorende hoge productie. Dit blijkt uit de maandcijfers van energieopwek.nl
  08-03-2023
 • Toekomstverkenners: Siward Zomer in VPRO Tegenlicht

  Kennisdeling, PR, Participatie, Zon op Nederland, Wind en Zon, Buurtwarmte, Flexibiliteit
  In de serie Tegenlicht Toekomstverkenners gaat VPRO met tien inspirerende sprekers op zoek naar sporen van de toekomst in het nu. Onlangs spraken ze met Siward Zomer, onze coöperatief directeur.
  17-02-2023
 • Lokale energie monitor 2022: baten met de omgeving gedeeld

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Buurtwarmte, Postcoderoossubsidie (SCE)
  De opbrengsten van de coöperatieve energieprojecten komen deels beschikbaar voor de omgeving. Naar schatting gaat het minimaal om bedragen tussen de € 0,5 en de € 1 miljoen per jaar. Minimaal, want een volledig overzicht van de opbrengsten voor de omgeving ontbreekt. De stijging van de energieprijzen zorgde afgelopen jaar bij sommige projecten voor meer inkomsten van de verkoop van hun energie. Dat blijkt uit de achtste Lokale Energie Monitor, die tijdens het Evenement HIER Opgewekt werd gepresenteerd.
  14-02-2023
 • Milieu Centraal en Energie Samen gaan samen nog meer energiecoaches opleiden

  Kennisdeling, Besparing, Organisatie, Buurtwarmte
  Milieu Centraal en Energie Samen slaan de handen ineen om gezamenlijk meer energiecoaches op te leiden. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is om voldoende energiecoaches te vinden om aan de vraag vanuit gemeenten en energie-initiatieven te voldoen. Cruciaal hierbij is de kwaliteit van de opleidingen. Met een goede opleiding kan een energiecoach bewoners beter helpen en zo meer impact maken.
  09-02-2023
 • In vijf stappen aan de slag met energie-armoede

  Besparing, Buurtwarmte
  Door de enorme stijging van de gasprijs raken steeds meer mensen in de problemen. Wat kan je als energiecoöperatie doen?
  09-01-2023
 • Rioolwaterzuivering als duurzame warmtebron voor Energiek Poelgeest

  Buurtwarmte
  Coöperatie Energiek Poelgeest en energiebedrijf Vattenfall willen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWZI Leiden Noord) gaan inzetten als duurzame warmtebron voor het wijkwarmtenet. De keuze voor thermische energie uit afvalwater (TEA) is een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van de wijk.
  08-11-2022
 • Coöperatieve warmtenetten in de maak

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  In Denemarken zijn ze gemeengoed: coöperatieve warmtenetten. In Nederland komen coöperaties ook veel voor in de energiesector. Sinds de jaren 80 zijn er windcoöperaties opgericht, maar de warmtevoorziening werd georganiseerd met goedkoop aardgas uit de grote Nederlandse gasbel in de provincie Groningen.
  24-10-2022
 • Maak ruimte voor warmtenetten in handen van bewoners

  Belangenbehartiging, Opinie, Buurtwarmte
  Warmtenetten worden publiek eigendom en komen niet in private handen, werd vandaag bekend gemaakt door het kabinet. Energie Samen, de belangenorganisatie van energiecoöperaties, betwijfelt echter of er daarmee voldoende ruimte komt voor coöperatieve warmtenetten zonder winstoogmerk die écht in handen zijn van ‘het publiek’. Energie Samen ondersteunt de keuze voor publieke netten, maar onderstreept dat er nog wel een extra stap nodig is in de Warmtewet. En roept de minister van EZK en de Tweede Kamer op om ook warmteschappen: coöperatieve warmtebedrijven van burgers, ruimte te bieden in de nieuwe Warmtewet.
  21-10-2022
 • Econobis ondersteunt acties tegen energiearmoede en wijkwarmteprojecten

  Besparing, Buurtwarmte
  Wil je aan de slag met energiecoaches en/of energieklussers? Of ben je bezig met een wijkwarmteproject waarbij huisopnames een belangrijke stap zijn? Econobis kan je daarbij ondersteunen.
  06-10-2022
 • Energie Samen en energiecoöperaties richten een maatschappelijk dienstenbedrijf op voor warmtenetten

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  Voorbeelden uit Denemarken laten zien dat de warmtetransitie enorm versneld wordt als gemeenten en coöperaties ondersteund worden bij de financiële, technische, administratieve of juridische vragen die er zijn als ze een warmtenet willen ontwikkelen of exploiteren.
  04-10-2022
 • Hoe organiseren we de markt voor duurzame warmte?

  Opinie, Buurtwarmte
  Hoe moeten de regulering en marktordening van collectieve warmte georganiseerd worden? Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen) leverde inbreng bij een dialoogtafel van Energie Beheer Nederland in het kader van de Week van de Aardwarmte. Siward Zomer ging in gesprek met Tjalling de Vries (Ministerie van EZK), Jop Fackeldey (Provincie Flevoland), Ernst Japikse (St. Warmtenetwerk & EnNatuurlijk), en Herman Exalto (EBN). Het gesprek ging over drie onderwerpen: verantwoordelijkheid, kosten en uitvoering.
  13-09-2022