Aansluiten als projectbureau

Meld je als projectbureau aan als je beschikbaar wilt zijn als ondersteuner voor energiecoöperaties die gebruik maken van het ontwikkelfonds. Energiecoöperaties die een lening krijgen vanuit het ontwikkelfonds kunnen ondersteund worden door aangesloten projectbureaus in de ontwikkeling van een wind- of zonne-project. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen projectbureaus zich inschrijven op het open-house contract met Energie Samen.

Voorwaarden projectbureaus

De modelovereenkomst met projectbureaus kun je hier bekijken.

Projectbureaus moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om zich beschikbaar te stellen: 

Het projectbureau  

 • onderschrijft het streven naar 50% lokaal eigendom en de principes in de coöperatieve charter. 

 • kan twee referentieprojecten opgeven, die zouden voldoen aan de voorwaarden van het ontwikkelfonds, eventueel buiten de deelnemende gebieden, waarbij personen betrokken zijn geweest die bij het projectbureau werkzaam zijn. 

 • beschikt over kennis en kunde op het gebied van ten minste vier van deze competenties: 

  • Projectontwikkeling wind en/of zon 

  • RO,  

  • business case,  

  • (financiële) compliance,  

  • juridische contractering,  

  • participatie,  

  • heeft toegang tot partners met expertise op het gebied van de resterende bovenstaande competenties en:

  • Financiering 

  • Omgevingsmanagement & communicatie 

  • Overige relevante expertise 

 • beschikt over minimaal twee medewerkers of een samenwerking met partners binnen elk expertisegebied met voldoende ervaring en kennis om voor zon-, wind- of andere projecten die het projectbureau binnen het ontwikkelfonds wil begeleiden. 

 • is bereid zich door te ontwikkelen en deel te nemen aan evaluaties om de werking van het Ontwikkelfonds en de resultaten en dienstverlening van de projectbureaus te blijven verbeteren. 

 • is bereid om gebruik te maken van de beschikbare standaarden en werkmethoden van Energie Samen en draagt zo bij aan efficiënt en effectieve dienstverlening, kennisdeling en benchmarking. 

 • is bereid eigen kennis, ontwikkelingen en instrumenten, modellen en andere vormen van intellectueel eigendom die bijdragen aan de kwaliteit van projecten binnen het ontwikkelfonds beschikbaar te stellen, en te delen met andere deelnemende projectbureaus en coöperaties om de coöperatieve sector verder te versterken. 

 • is in de afgelopen vier jaar niet betrokken geweest bij of veroordeeld voor: 

  • Deelneming aan een criminele organisatie 

  • Omkoping 

  • Fraude  

  • Het witwassen 

  • Andere veroordelingen 

Lees hier de volledige voorwaarden voor projectbureaus

Inschrijvingsprocedure  

Projectbureaus dienen zich in te schrijven voor een 'open house'-contract met Energie Samen* (een contract met standaardvoorwaarden, zoals hierboven geformuleerd). De inschrijving gaat als volgt:  

 1. Projectbureaus vullen het aanmeldformulier in.  

 2. Het ingevulde aanmeldformulier wordt gestuurd naar door de provinciale coördinator ter kennisgeving. De provinciaal coördinator kan eventuele hiaten of aandachtspunten in de aanvraag signaleren bij Energie Samen. 

 3. Energie Samen controleert het aanmeldformulier. 

 4. Indien de aanmelding juist en volledig is en aan de voorwaarden wordt voldaan, stelt Energie Samen een open house-contract op voor het projectbureau. 

 5. Met het open house-contract is het projectbureau beschikbaar voor energiecoöperaties die bij het ontwikkelfonds een projectlening willen aanvragen. 

 6. De provinciaal coördinator van het werkgebied wordt geïnformeerd over een nieuwe het projectbureau die beschikbaar is geworden voor coöperaties. 

 *) op deze procedure is de aanbestedingswet niet van toepassing. 

Tarieven open house-contract

In de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen junior, medior en senior:

 • Junior: projectleider werkt onder begeleiding van een medior of senior projectleider aan reguliere projecten (0-2 jaar ervaring).
 • Medior: projectleider kan zelfstandig een regulier project managen en een coöperatie hierin begeleiden (3 – 5 jaar ervaring).
 • Senior: projectleider begeleidt andere projectleiders en kan worden ingezet voor complexe projecten en vraagstukken, heeft specifieke expertise die bijdraagt aan het algemene presteren van het projectbureau (meer dan 5 jaar ervaring).

Uurtarieven die worden vergoed zijn:

 • Tussen € 65,- en € 70 ex BTW voor een junior projectleider,
 • tussen € 70 en € 90,- ex BTW voor een medior projectleider en
 • tussen € 90 en € 130,- ex BTW voor een senior projectleider

Deze tarieven worden jaarlijks geëvalueerd met input van de aangesloten koepels en projectbureaus vastgesteld en indien nodig bijgesteld. Aanbieders worden hierover geïnformeerd door Energie Samen.

Aanmeldformulier

Meld je hier aan als ondersteunend projectbureau

← Naar de pagina Ontwikkelfonds