600 inwoners kopen samen windmolens 'De Watergeuzen'

Het is een groep van 600 inwoners van de regio Holland Rijnland gelukt € 1,65 miljoen bij elkaar te krijgen om samen twee windmolens te kopen. Na krap veertien maanden (een maand eerder dan verwacht) zijn ‘De Watergeuzen’ nu 100 procent in handen van omwonenden. Rijnland Energie Coöperatie heeft daarmee een primeur: dit zijn de eerste volledig coöperatieve windturbines in de regio Holland-Rijnland. “En zo hoort het ook, de wind is van ons allemaal”, aldus voorzitter Rob Boerée.

De Watergeuzen zijn twee (bestaande) windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude. Ruim 600 particulieren in de regio kochten participaties en zijn nu mede-eigenaar. Ze hebben daarmee medezeggenschap over de turbines en delen mee in de winst die de duurzame energie opbrengt. Wordt er extra verdiend (en dat is niet ondenkbaar met de huidige stroomprijzen), dan beslissen ze via hun aangesloten coöperatie waar dat geld aan besteed moet worden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om lokaal duurzame projecten op te zetten.

Zelf invloed hebben op de energietransitie
Rob Boerée, voorzitter van de coöperatie, is opgetogen dat het allereerste project van de coöperatie zo snel (binnen 14 maanden) van de grond is gekomen. Hij verklaart het succes van de actie uit een toegenomen bewustzijn over energievoorziening: “Mensen krijgen in de gaten dat je zelf invloed kunt hebben op de energietransitie. Waarom zouden we alles overlaten aan de overheid en de markt als je zélf je zaken beter kunt regelen? De wind is van ons allemaal, het is toch prachtig als we daar ook allemaal van kunnen profiteren?”

Nieuwe molens
De duurzame stroom die met de Watergeuzen wordt opgewekt, wordt nu nog niet direct geleverd aan de deelnemers, maar de coöperatie wil dat wel gaan doen, zodra het huidige contract met een energiebedrijf afloopt. De coöperatie onderzoekt inmiddels samen met Eneco de mogelijkheden om nieuwe molens te bouwen in de buurt van Zoeterwoude.

Samenwerkingsverband
Rijnland EnergieRijnland Energie Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor de regio Holland Rijnland. De coöperatie, opgericht door een groep enthousiaste inwoners, is een samenwerkingsverband van lokale coöperaties in Alphen a/d Rijn, Leiden, Leidschendam-Voorhout, Nieuwkoop, Oegstgeest en Zoeterwoude. Door samen te werken willen de coöperaties de invloed van bewoners op zon- en windprojecten vergroten, grotere, gemeentegrensoverstijgende projecten uitvoeren en daardoor meer duurzame energie in de regio opwekken.

DeelnemersDesk van Econobis
Rijnland Energie gebruikte de DeelnemersDesk van Econobis om de inschrijvingen en bijbehorende inleg af te handelen.