SAENZ: een coöperatie van, voor en door bedrijven

Energiecoöperatie SAENZ ademt het motto: ‘’Van, voor en door bedrijven’’. De coöperatie heeft als doelstelling haar leden te ontzorgen op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. De belangrijkste taken zijn o.a. het gezamenlijk inkopen van GROENE energie. Vanuit dit uitgangspunt streeft SAENZ naar de verlaging van de energielasten van ondernemers op participerende bedrijventerreinen.

Daarnaast initieert, coördineert en realiseert SAENZ, samen met haar leden, verschillende duurzaamheidsprojecten. Zo zijn er op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer  circa 25.000 zonnepanelen geplaatst op veertig bedrijfsdaken. De panelen voorzien in een belangrijk deel van de energiebehoefte van de leden. Na 2025 wil SAENZ minimaal de helft van de energie die de ondernemingen op het terrein verbruiken zelf opwekken. In dat verband is SAENZ nu actief bezig met een onderzoeksproject om een lokaal energieplatform te realiseren waarbij het niet alleen gaat om het delen van energie maar ook het delen van het gecontracteerd vermogen om de huidige congestieproblematiek het hoofd te bieden. 

Lokaal energiesysteem 

Streven is om alle energie die op de deelnemende bedrijventerreinen verbruikt wordt duurzaam op te wekken. Het ultieme doel daarbij is om de lokale energie-opwek te koppelen aan het lokale verbruik én het overschot te delen met de omgeving. Zo bouwt SAENZ aan een lokaal energiesysteem voor een duurzame Zaanstreek.  

Duurzame visie 

Milda Mooi, medewerkster van het eerste uur bij SAENZ en betrokken bij verschillende werkgroepen binnen de coöperatie had al vroeg een duurzame visie. ‘’Vijftien jaar geleden werden de eerste zonnepanelen al op het dak van onze jarendertigwoning geplaatst. Later volgden muurisolatie en een warmtepomp met buffervat’’. Sinds 2016 bewoont het gezin Mooi de allereerste energieneutrale woning in Noord-Holland. ‘En dat terwijl iedereen toen zei dat zo’n oude woning nooit energieneutraal kon worden gemaakt!’’ 

Logisch dus dat Milda Mooi bij het in 2015 opgerichte SAENZ terecht is gekomen. SAENZ komt voort uit de bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer. Sinds 2015 is de coöperatie gegroeid naar zo’n honderd leden. Allen ondernemers zijn gevestigd in de Zaanstreek.  

Opzetten energieplatform  

Behalve het realiseren van grote zon-op dak projecten heeft SAENZ nog veel grotere ambities vertelt Milda Mooi: ‘’Met behulp van een subsidie uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds laat SAENZ door samenwerking met twee studenten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om een lokaal energieplatform, waarmee een overschot aan opgewekte energie verdeeld kan worden, op te zetten.’’ Het project bestaat uit drie thema’s: 

  1. Onderzoek dat zich richt op de mogelijkheid om lokaal opgewekte energie onderling te delen tussen de bedrijven op het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. 
  2. Onderzoeken van de mogelijkheid om een energieoverschot te delen met het te ontwikkelen wooncomplex met 680 woningen op het naastgelegen voormalige Meneba terrein. 
  3. Het laatste vraagstuk betreft de oprichting van een administratief platform voor kennisdeling.  

Het kan wel! 

Met dit onderzoek neemt SAENZ het heft in eigen hand: ‘’Netcongestie wordt een steeds groter probleem, ook bij ons in de regio. Vanuit SAENZ brengen we de problematiek uiteraard onder de aandacht bij Liander’’. Liander is betrokken bij het project. Helaas is de netbeheerder gebonden aan wet-en regelgeving waardoor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk niet eerder dan 2027 gereed is. ‘’Daar hebben we geen tijd voor. Wij denken in mogelijkheden. Eerst kijken hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen in plaats van bedenken waarom iets onmogelijk is’’